PRIJAVA
LOOKING FOR VOLUNTEERING OPPORTUNITIES?    

IZVAJALCI IZOBRAŽEVANJ

 

IMG_1339

Tjaša Arko
Vodja programa prostovoljstvo, po poklicu likovna pedagoginja, že več kot 18 let vodi delavnice, izobraževanja in treninge s področja komunikacije, prostovoljstva in razvijanja osebnostnih kompetenc. Uživa v raziskovanju notranje motivacije za prostovoljno delo. V času študija je veliko časa namenila prostovoljskemu delu z mladimi in še vedno vsako poletje vodi mednarodno mladinsko izmenjavo, kjer preizkuša načela skupinske dinamike v praksi. Dodatno se je izobrazila s področja izobraževanja odraslih, vseskozi se izobražuje na področju nenasilne komunikacije po Marshallu Rosenbergu in iz drugih zanimivih področij. Verjame, da se da težke teme obdelati tudi na zanimiv način in da s, ne glede na starost največ naučimo, če se ob učenju zabavamo in raziskujemo.

 

IMG_0483_opt

Primož Jamšek
Vodja terenskega dela na Slovenski filantropiji, kjer deluje že več kot 15 let. Sodeloval je pri snovanju uvodnih izobraževanj za prostovoljce in prostovoljke in pri vzpostavitvi širšega programa Razvijanje in promocija prostovoljstva v Sloveniji. S svojimi prispevki je sodeloval na najrazličnejših mednarodnih konferencah v Evropski uniji in izven nje. Njegove aktivnosti segajo tudi na področje sistemske ureditve prostovoljskega dela. Je strokovnjak, ki je dnevno v stiku s prostovoljskim sektorjem in dobro pozna njegove izzive in priložnosti.

 

IMG_5090

Teja Boštjančič
Diplomirana politologinja in magistrica Psihosocialne pomoči na Slovenski filantropiji dela kot koordinatorica na programu Prostovoljstvo, kjer skrbi za izvedbo in organizacijo izobraževanj za prostovoljce, organizacije in izobraževalne institucije. Prav tako pomaga pri pisanju razpisov in izvedbi projektov kot je npr. Veseli dan prostovoljstva, ter izvaja izobraževanja za prostovoljce in mentorje. Izkušnje je med drugim pridobivala tudi v Združenih državah Amerike, kjer je poučevala angleški jezik in pomagala prosilcem za mednarodno zaščito, osebam z mednarodno zaščito ter beguncem z Bližnjega vzhoda pri integraciji.

 

Pasted into Izobraževanja

Mateja Slapnik
S svojim delom na Slovenski filantropiji je pričela kot koordinatorka Prostovoljskega servisa v Ljubljani, kjer prostovoljci nudijo pomoč socialno ogroženim uporabnikom na njihovih domovih. Preizkusila se je tudi kot vodja v enem izmed naših medgeneracijskih centrov, Hiši Sadeži družbe v Vipavi, danes pa dela kot koordinatorica izobraževanj in nadaljuje z vodenji izobraževanj za prostovoljce. Pri delu na Prostovoljskem servisu je pridobila ogromno izkušenj z iskalci pomoči, ki se soočajo z različnimi stiskami, jih informirala, svetovala, opravljala zagovorniško vlogo in spremlja proces pomoči. Intenzivno delo s prostovoljci je nadaljevala tudi v Vipavi, saj je dnevno prihajala v stik z ljudmi, ki se zanimajo za prostovoljstvo, jim pomagala pri iskanju njim primernega prostovoljskega dela, jim svetovala v zvezi z dilemami, vprašanji glede pravic in odgovornosti v prostovoljstvu ter jim nudila mentorsko podporo. Delovne izkušnje je pridobivala s prostovoljskim delom z mladimi in starejšimi, s koordiniranjem socialnovarstvenih programov in projektov ter vodenjem skupin starejših ljudi za samopomoč.

 

IMG_3963

Lea Rojec
Magistrica socialnega dela je svoje izkušnje dela z ranljivimi skupinami pridobivala tako v Sloveniji kot v tujini. Na Slovenski filantropiji dela v sklopu programa Migracije kot mentorica in koordinatorka prostovoljcev, ki delajo s tujci, prosilci za mednarodno zaščito ter begunci. Znotraj te vloge išče nove prostovoljce/ke, jih usposablja, koordinira ter mentorira za pomoč pri integraciji (učenje jezika, pomoč pri urejanju življenjskih situacij, učna pomoč, druženje). Poleg tega nudi individualno psihosocialno pomoč in podporo migrantom in migrantkam, ki se soočajo z različnimi življenjskimi situacijami. Delovala je tudi kot zakonita zastopnica otrok brez spremstva – jih spremljala v postopku za priznanje mednarodne zaščite in na področjih varovanja zdravja, izobraževanja, varovanja premoženjskih pravic in koristi ter v zvezi z uresničevanjem pravic na področju sprejema.

 

IMG_0958_opt

Ognjen Radivojević
Diplomirani zgodovinar, ki je 4 leta poučeval zgodovino na srednji šoli v Novem Sadu v Srbiji. Kot človek, ki je večkrat spreminjal življenjsko okolje (živel v Bosni in Hercegovini, Srbiji, Nemčiji), se zanima za procese migracij in posebej za težave povezane z integracijo priseljencev. Od leta 2011 živi v Sloveniji in skozi delovanje v različnih nevladnih organizacijah se je ukvarjal z življenjem priseljencev iz nekdanjih jugoslovanskih republik, še posebej z mladimi. S težavami ljudi, ki prihajajo iz azijskih in afriških držav se je začel ukvarjati leta 2015, ko se je Balkanska migracijska pot preusmerila proti Sloveniji. Na Slovenski filantropiji je zaposlen od februarja 2016. Dela kot izvajalec “Orientacijskega programa”, katerega namen je intenzivna pomoč ljudem, ki so v Republiki Sloveniji pridobili status mednarodne zaščite. Pomaga pri izvajanju različnih programov, katerih namen je psihosocialna pomoč prosilcem za azil in osebam s statusom mednarodne zaščite, pomoč pri vključitvi oseb s statusom mednarodne zaščite na trg dela ter lažji dostopnosti do zdravstvenih storitev.

 

IMG_3939

Klas Preželj
Diplomirani socialni delavec na Slovenski filantropiji v okviru programa Prostovoljstvo dela na projektu Viški hrane, ki socialno ogroženim posameznikom in družinam lajša stiske. Prav tako dela v okviru prostovoljskega servisa povezuje prostovoljce in iskalce pomoči (učna pomoč, druženja, pomoč pri iskanju ustreznih organizacij, ki so v pomoč pri razreševanju različnih stisk). Prostovoljcem nudi mentorsko podporo, jim svetuje in jih usmerja v raznolikih situacijah, s katerimi se pri svojem delu srečujejo. V preteklosti je delal kot mentor v programu projektno učenje za mlajše odrasle (PUM), kjer je pridobil pomembne izkušnje pri vodenju skupin, motiviranju, organizaciji mladinskih izmenjav in vodenju delavnic. Dodatno se izobražuje na področju transakcijske analize, s katero si pomaga pri ustvarjanju in ohranjanju dobrih odnosov z uporabniki in prostovoljci.

 

 
IMG_1024_opt

Tina Velišček
Socialna pedagoginja in mag. psihosocialne pomoči je ogromno izkušenj pri izobraževanjih nabrala kot koordinatorka prostovoljcev na Slovenski filantropiji. V okviru te zaposlitve je iskala, izobraževala, koordinirala in mentorirala prostovoljce, ki nudijo psihosocialno pomoč migrantom in jim pomagajo pri integraciji (učenje jezika, učna pomoč, pomoč pri urejanju življenjskih situacij…). Izvajala je najrazličnejše delavnice za prostovoljce, migrante in organizacije. V času študija je izkušnje z delom z ranljivimi skupinami nabirala pri delu z odvisniki od prepovedanih drog in z zaprtimi osebami; že od takrat pa je tudi sama aktivna prostovoljka.

 

Jaka Kovač
Trener neformalnega izobraževanja, facilitator in mladinski delavec. V okviru Slovenske filantropije je od leta 2005 vodil že preko 400 izobraževanj na teme kot so komunikacija in reševanje konfliktov, skupinska dinamika, medkulturni dialog, mentorstvo prostovoljcem, medgeneracijsko sodelovanje, participativno vodenje skupin, integracija beguncev, mladinsko delo, itd. Je aktiven član Društva moderatorjev Slovenije in mednarodnega gibanja “Art of hosting conversations that matter”. Pogosto vodi mednarodne treninge znotraj programa Erasmus+ na področju mednarodnega prostovoljstva. Pri njegovem delu ga navdušuje raziskovanje kolektivne modrosti skupin ter odpiranje novih polj možnega. Pri tem udeležencem pomaga pri ozaveščanju njihovih potencialov in potencialov skupine. Je v procesu certifikacije za mednarodnega trenerja nenasilne komunikacije.

PRIJAVA NA ENOVICE

Ne zamudi pomembnih obvestil in dogodkov. Želite prejemati Prostovoljske e-novice? Vpišite vaš e-mail:KONTAKT

01 433 40 24

info@filantropija.org

www.filantropija.org

Vsak delavnik od 8h do 16h


Spletna stran www.prostovoljstvo.org je projekt Slovenske filantropije, nosilke Slovenske mreže prostovoljskih organizacij. Na enem mestu posameznikom, prostovoljskim organizacijam in širši javnosti predstavljamo vse pomembne novice na področju prostovoljstva. Z razvitim informacijskim sistemom povezujemo zainteresirane prostovoljce in prostovoljske organizacije. Vsebine novic, dogodkov in prostovoljskih del prispevajo članice Slovenske mreže prostovoljskih organizacij.

© 2023 Slovenska filantropija. Vse pravice pridržane. | Politika zasebnosti | Piškotki